IDDowód osobisty zgłoszony jako, utracony, jest nieodwracalnie unieważniany w Rejestrze Dowodów Osobistych, do którego dostęp regulują przepisy ustawy z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. Poza tym, informacja o utracie i unieważnieniu dowodu jest niezwłocznie przekazywana do Systemu Informacyjnego Schengen, a także do wykazu unieważnionych dowodów osobistych.

 Posługiwanie się dowodem osobistym , zgłoszonym jako utracony może więc spowodować negatywne konsekwencje dla jego posiadacza podczas przekraczania granic lub dokonywania czynności prawnych na podstawie tego dokumentu. Dowód osobisty unieważniony  w systemie na skutek zgłoszenia utraty nie nosi znamion unieważnienia(odcięcie rogu) przez co sprawić może wrażenie dokumentu ważnego , niemniej dokument ten  nie służy już do potwierdzenia tożsamości i przekraczania granic państw, o których mowa w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Kierownik USC
Mariola Liksza

 

scroll back to top

WYSZUKAJ

TŁUMACZ

Polish English German Russian
Baza Ewidencji Miejscowości
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJ.ZACHOD.
MONITOR URZĘDOWY
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DZIENNIK USTAW
Fundusze Unijne

 

Karta Dużej Rodziny

RZGW

RSO
IMGW
DL
MLGR
ENERTRAG
SP
P
Tychowska Strefa Inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza