Organizacje Pozarządowe

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
* Pole wymagane
Prosimy o wypełnienie ankiety i wysłanie jej do Gminy (przycisk "Wyślij ankietę" u dołu strony). Dane, po zweryfikowaniu, zostaną umieszczone bezpłatnie w internetowej bazie organizacji pozarządowych.
1. Nazwa organizacji : *

2. Adres siedziby :

Kod pocztowy : *
Miasto : *
Ulica : *
Nr domu : *
Nr lokalu :

3. Adres do korespondencji :

(Wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby)

Kod pocztowy :
Miasto :
Ulica :
Nr domu :
Nr lokalu :
4. Numer w KRS/ innym rejestrze/ w ewidencji : *
5. Tel./Fax :
6. E-mail :
7. Adres WWW :
8.Zakres działalności :
9. Status pożytku publicznego:
10. Informacje dodatkowe :
11. Dane kontaktowe osoby wypełniającej formularz w celu potwierdzenia danych (podane dane kontaktowe nie podlegają publikacji): *

Podanie danych przez organizację jest dobrowolne i służy ich upowszechnianiu.
Zmiany danych można dokonywać poprzez bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem ds. NGO
z terenu działania organizacji.

 

WYSZUKAJ

TŁUMACZ

Polish English German Russian
Baza Ewidencji Miejscowości
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJ.ZACHOD.
MONITOR URZĘDOWY
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DZIENNIK USTAW
Fundusze Unijne

 

Karta Dużej Rodziny

RZGW

RSO
IMGW
DL
MLGR
ENERTRAG
SP
P
Tychowska Strefa Inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza