Ochrona przed zwierzętami bezdomnymi

Oświadczenie - ochrona przed zwierzętami bezdomnymi

Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca

 


 

Prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Oświadczenie - prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych

Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca

 


 

Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

Oświadczenie - prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt

Uchwała Nr XXIX 247 13 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca


 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów

 Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

 

 

scroll back to top

WYSZUKAJ

TŁUMACZ

Polish English German Russian
Baza Ewidencji Miejscowości
Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej
DZIENNIKI URZĘDOWE WOJ.ZACHOD.
MONITOR URZĘDOWY
ZBIÓR AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO
DZIENNIK USTAW
Fundusze Unijne

 

Karta Dużej Rodziny

RZGW

RSO
IMGW
DL
MLGR
ENERTRAG
SP
P
Tychowska Strefa Inwestycyjna
Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza